LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

​Kế hoạch 2517/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết 106/NQ-C​P ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản