LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Kế hoạch 3455/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Quyết định 895/QĐ-TTg, ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản