LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Kế hoạch 606/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Quyết định 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản