LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản