LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao tài sản công là công trình gắn liền trên đất do Nhà nước đầu tư xây dựng cho Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý, sử dụng

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản