LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 thực hiện từ năm 2023

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản