LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các công trình, dự án từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản