LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 36/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản