LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản