LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản