LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản