LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản