LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tỉnh Thanh Hóa thành Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản