LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 3308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở đê tả sông Mã đoạn từ K49+950 - K50+950, xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản