LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện nhiệm vụ: "Mua hóa chất sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại 06 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2 năm 2023"

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản