LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 3335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thuộc nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Dự án 1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản