LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên Chi cục Biển và Hải đảo thành Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản