LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản