LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 4577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, giai đoạn năm 2023-2025

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản