LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Kế hoạch 1538/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động 43-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kế hoạch 1538/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động 43-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Số hiệu:
1538/KH-UBND
Loại văn bản:
Kế hoạch
Ngày ban hành:
05/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Chính sách
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Hồng Hải
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Kế hoạch 1538/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động 43-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản