LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số hiệu:
80/KH-UBND
Loại văn bản:
Kế hoạch
Ngày ban hành:
15/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Công nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Hà Lan Anh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình hành động 34-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản