LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
​Kế hoạch 994/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ và Chương trình 51-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

​Kế hoạch 994/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ và Chương trình 51-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu:
994/KH-UBND
Loại văn bản:
Kế hoạch
Ngày ban hành:
28/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Dương Mah Tiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

​Kế hoạch 994/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ và Chương trình 51-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản