LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Kế hoạch hành động 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Kế hoạch hành động 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu:
170/KH-UBND
Loại văn bản:
Kế hoạch
Ngày ban hành:
28/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Ngoại giao
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Kế hoạch hành động 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản