LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu:
01/2023/NQ-HĐND
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
26/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Thuế-Phí-Lệ phí
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phương Thị Thanh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản