Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam


Đồng ý bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN và giao Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính sẽ thông báo việc bổ sung nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại năm 2021 để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Thành phố Hội An cho tỉnh Quảng Nam.

Xem chi tiết Nghị quyết 108/NQ-CP tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available