LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
71/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
06/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Khái
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có

Dự thảo Nghị quyết sử dụng kinh phí chi thường xuyên cải tạo công trình đã có
Ngày 06/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:
1. Thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở.
2. Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.
3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo đúng quy định.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Nghị quyết71/NQ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản