LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
73/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
06/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Đất đai-Nhà ở
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Minh Chính
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể
Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể ngày 06/5/2023.
1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định một số nội dung sau:
– Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm:
+ Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng.
+ Lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất.
+ Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.
2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Nghị quyết73/NQ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản