LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
76/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
08/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Đầu tư , Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Hồng Hà
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm tháo gỡ cơ chế, chính sách ĐTXD đường bộ
Ngày 08/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Chính phủ thông qua dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình UBTVQH, Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3456/TTr-BKHĐT ngày 08/5/2023.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.
2. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo UBTVQH, Quốc hội theo quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Nghị quyết76/NQ-CP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản