LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số hiệu:
03/2023/QĐ-KTNN
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
28/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Kế toán-Kiểm toán
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đặng Thế Vinh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 01/2018/QĐ-KTN
Ngày 28/4/2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.  Dưới đây là nội dung chính như sau:
– Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Xem chi tiết Quyết định03/2023/QĐ-KTNN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản