LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 04/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Quyết định 04/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số hiệu:
04/2023/QĐ-KTNN
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
28/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Kế toán-Kiểm toán
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đặng Thế Vinh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 04/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN
Ngày 28/4/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 04/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước. Quyết định bao gồm nội dung chính như sau:
Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định04/2023/QĐ-KTNN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản