Mobile Menu

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số hiệu:
04/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
15/03/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Trí Thanh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Scroll to Top