LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 05/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Quyết định 05/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số hiệu:
05/2023/QĐ-KTNN
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
28/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Kế toán-Kiểm toán
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đặng Thế Vinh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 05/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN
Ngày 28/4/2023, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 05/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Quyết định gồm có nội dung như sau:
Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29/01/2019 Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định05/2023/QĐ-KTNN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản