LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 06/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Quyết định 06/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
06/2023/QĐ-KTNN
Ngày ban hành:
28/04/2023
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Kiểm toán Nhà nước
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Đặng Thế Vinh
Phạm vi:
Đã biết
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nội dung đầy đủ

Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN
Ngày 28/4/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 06/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng. Quyết định có nội dung đáng chú ý sau:
Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22/8/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định06/2023/QĐ-KTNN tại đây

Start typing to see posts you are looking for.
My account