LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số hiệu:
07/2023/QĐ-KTNN
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
16/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Ngô Văn Tuấn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

03 bước trong Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Ngày 16/5/2023, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:
1. Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng gồm 3 bước:
– Phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Thu thập và đánh giá bằng chứng
Thảo luận và xử lý ở Tổ kiểm toán
Trưởng Đoàn kiểm toán kiểm tra, soát xét, đánh giá bằng chứng kiểm toán và xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
– Xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức thẩm định hồ sơ, bằng chứng kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Kiểm toán Nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ, bằng chứng kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Báo cáo kết quả xác minh
Thẩm định Báo cáo kết quả xác minh
– Xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp
Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm, đồng thời phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho Kiểm toán Nhà nước
2. 03 trường hợp kiểm toán theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, gồm:
– Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là cuộc kiểm toán có trong Kế hoạch kiểm toán năm, Kế hoạch kiểm toán bổ sung của Kiểm toán Nhà nước
– Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc nội dung, phạm vi kiểm toán của một cuộc kiểm toán có trong Kế hoạch kiểm toán năm, Kế hoạch kiểm toán bổ sung
– Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được tiếp cận liên quan đến một cuộc kiểm toán đang trong quá trình thực hiện kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định tách thành một cuộc kiểm toán khác
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định07/2023/QĐ-KTNN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản