LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 1034/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung khoản 8 Điều 2 Quyết định 3866/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Quyết định 1034/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung khoản 8 Điều 2 Quyết định 3866/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu:
1034/QĐ-BTNMT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
26/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Tài nguyên-Môi trường
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Hồng Hà
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 1034/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung khoản 8 Điều 2 Quyết định 3866/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Quyết định 3866/QĐ-BTNMT
Ngày 26/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3866/QĐ-BTNMT bổ sung khoản 8 Điều 2 Quyết định 3866/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung khoản 8 Điều 2 Quyết định số 3866/QĐ-BTNMT như sau:
“8. Tiếp nhận và ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị phục vụ các đề án, dự án, nhiệm vụ về quy hoạch, điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành Bến đỗ tàu nghiên cứu biển Việt Nam và các công trình, phương tiện, thiết bị của Trung tâm được trang bị để phục vụ các dự án, đề án, nhiệm vụ quy hoạch và điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.”
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định1034/QĐ-BTNMT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản