LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Số hiệu:
12/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Văn Hẳn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản