Mobile Menu

Quyết định 14/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
Số hiệu:
14/QĐ-HĐPH
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
15/03/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Lưu Quang
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 14/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
Ngày 15/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã ban hành Quyết định 14/QĐ-HĐPH về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.
Cụ thể, kiện toàn thành viên 05 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương bao gồm:
Một là, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng thay ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Hai là, bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
Ba là, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Xem chi tiết Quyết định14/QĐ-HĐPH tại đây

VĂN BẢN GỐC

Scroll to Top