LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 1795/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long

Quyết định 1795/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:
1795/QĐ-BNN-TC
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
09/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 1795/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH Thủy sản Hạ Long
Ngày 09/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1795/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long.
1. Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 cho Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long như sau:
– Tổng sản lượng bốc xếp hàng hóa năm 2023 là 01 triệu tấn.
– Tổng doanh thu năm 2023 là 72,316 tỷ đồng.
– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2023 là 0,04%.
2. Chủ tịch, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Công ty có trách nhiệm sử dụng các nguồn lực, nguồn vốn Nhà nước giao hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.
3. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và năm Công ty lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và tình hình tài chính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi Bộ Tài chính theo quy định.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định1795/QĐ-BNN-TC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản