LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:
1818/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
10/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Hoan
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế
Ngày 10/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hợp tác quốc tế gồm có:
– Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại.
– Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
– Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO)…
3. Cơ cấu lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Vụ trưởng phân công.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định1818/QĐ-BNN-TCCB tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản