LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 1919/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

Quyết định 1919/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:
1919/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
17/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Hoan
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 1919/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
Ngày 17/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1919/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Vụ Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán, giá, tài sản, đất đai, thuế, phí và lệ phí; quản lý vốn nhà nước, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
2. Vụ Tài chính có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
– Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, đề án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được phân công quản lý; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.
– Quản lý doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.
– Đề xuất chương trình hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý doanh nghiệp…
3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính gồm có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định1919/QĐ-BNN-TCCB tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản