LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 1988/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Quyết định 1988/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:
1988/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
19/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Hoan
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 1988/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp
Ngày 19/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 1988/QĐ-BNN-TCCB  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:
1. Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp là tổ chức thuộc Bộ NNPTNT trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Trung tâm Tin học và Thống kê.
Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin của Bộ NNPTNT; thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Bộ và ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc nhiệm vụ của Trung tâm…
2. Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ NNPTNT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Phòng Chuyển đổi số và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản trị hệ thống; Phòng Công nghệ số; Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử…. Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2023.
Xem chi tiết Quyết định1988/QĐ-BNN-TCCB tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản