LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu:
2027/QĐ-BNN-CĐS
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
23/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Nông nghiệp-Lâm nghiệp , Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Quốc Trị
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ NNPTNT
Ngày 23/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS ban hành Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.
1. Nội dung đánh giá chuyển đổi số chung tại các khối đơn vi bao gồm 06 chỉ số chính như sau:
– Nhận thức số;
– Thể chế số;
– Hạ tầng số;
– Nhân lực số;
– An toàn thông tin mạng;
– Hoạt động chuyển đổi số
2. Khối đơn vị không cung cấp Dịch vụ công có tổng cộng 34 tiêu chí (chỉ số thành phần) với tổng điểm tối đa là 500 điểm. Khối các đơn vị cung cấp Dịch vụ công có tổng cộng 47 tiêu chí (chỉ số thành phần) với tổng điểm tối đa là 650 điểm.
3. Các đơn vị thuộc Bộ sẽ cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu điều tra cung cấp hoặc cập nhật số liệu thu thập lên phần mềm. Số liệu do các đơn vị cung cấp sẽ được tính toán điểm số tương ứng với các chỉ số chính và các chỉ số thành phần. Hội đồng đánh giá, tổ giúp việc cho hội đồng đánh giá phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra nội dung báo cáo, số liệu và đánh giá, xếp hạng hằng năm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định2027/QĐ-BNN-CĐS tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản