LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 2229/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định 2229/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số hiệu:
2229/QĐ-BYT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
19/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đỗ Xuân Tuyên
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 2229/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y dược cổ truyền
Ngày 19/5/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2229/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực Y dược cổ truyền. Cụ thể là:
– Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu.
– Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu.
– Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu…
2. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp địa phương trong lĩnh vực Y dược cổ truyền, gồm có:
– Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu.
– Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu.
– Thủ tục Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu.
– Thủ tục Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định2229/QĐ-BYT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản