LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu:
23/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
18/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Võ Trọng Hải
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản