LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 2304/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Quyết định 2304/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế
Số hiệu:
2304/QĐ-BYT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
25/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Hành chính , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đỗ Xuân Tuyên
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 2304/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Bãi bỏ 05 TTHC đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách
Ngày 25/5/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2304/QĐ-BYT về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách.
Theo đó, bãi bỏ 05 TTHC được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách đã công bố tại Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21/8/2021, gồm:
Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19;
Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp tại Việt Nam);
Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp);
Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 chuyển giao công nghệ;
Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 đóng gói thứ cấp đối với vắc xin chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã hết hiệu lực.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định2304/QĐ-BYT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản