LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 350/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13

Quyết định 350/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Cục Quản lý Dược
Số hiệu:
350/QĐ-QLD
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Thành Lâm
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 350/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13

Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Myomethol
Ngày 24/5/2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định 350/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13.
– Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13 do Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Úc Châu đăng ký và Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. Sản xuất.
– Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc Myomethol. Yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ sở sản xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc bị thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc Myomethol, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định350/QĐ-QLD tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản