LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 356/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

Quyết định 356/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Số hiệu:
356/QĐ-BNV
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
17/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cán bộ-Công chức-Viên chức
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Trọng Thừa
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 356/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

Cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức
Ngày 17/5/2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 356/QĐ-BNV về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:
1. 04 mục đích quy định cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối như sau:
– Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.
– Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.
– Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công.
– Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin.
2. Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu.
3. Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước phục vụ nghiệp vụ theo phạm vi chuyên môn.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.
Xem chi tiết Quyết định356/QĐ-BNV tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản