LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH của Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH của Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
Số hiệu:
36/QĐ-HĐTĐQH
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Tài nguyên-Môi trường
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Hồng Hà
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH của Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

07 trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường
Ngày 24/5/2023, Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã ra Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định bao gồm một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương (thông qua thành viên hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định quy hoạch.
2. Các thành viên Hội đồng có 07 trách nhiệm:
– Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định;
– Thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch, trong đó nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch;
– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch;..
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định36/QĐ-HĐTĐQH tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản