LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025

Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023-2025
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
458/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
28/04/2023
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Thủ tướng Chính phủ
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Lê Minh Khái
Phạm vi:
Đã biết
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Nội dung đầy đủ

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023
Ngày 28/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2023 – 2025. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 của Quyết định này:
1. Vay của Chính phủ tối đa 644, 409 tỷ đồng, gồm:
– Vay cho cân đối ngân sách Trung ương tối đa 621.015 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương tối đa là 430.500 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 190.515 tỷ đồng.
– Vay về cho vay lại khoảng 23.394 tỷ đồng.
2. Trả nợ của Chính phủ khoảng 327.287 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 293.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 33.882 tỷ đồng.
3. Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 21.851 tỷ đồng. Mức bảo lãnh này chưa bao gồm mức bảo lãnh để thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 chưa sử dụng hết trong năm 2022 được chuyển sang 2023 theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/04/2022.
Ngoài ra, mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đến hạn trong năm là 5.327 tỷ đồng. Đối với bảo lãnh doanh nghiệp vay trong nước và ngoài nước, không bố trí hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2023 do các dự án không có nhu cầu rút vốn, chi trả nợ.
4. Vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 27.198 tỷ đồng; trả nợ của chính quyền địa phương 4.993 tỷ đồng, gồm chi trả gốc 2.804 tỷ đồng và chi trả lãi 2.189 tỷ đồng.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định458/QĐ-TTg tại đây

Start typing to see posts you are looking for.
My account