LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
460/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
29/04/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Đầu tư , Xây dựng
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Lưu Quang
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An
Ngày 29/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 460/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An.
Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An với các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy mô sử dụng đất của dự án: 257,4932 ha.
2. UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện Dự án và chất lượng công trình.
3. Thủ tướng giao Bộ KHĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 68 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 35 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.
4. Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường … chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật liên quan.
5. UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan của GCN đầu tư theo thẩm quyền; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc kỹ quỹ theo quy định; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã duyệt…
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định460/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản